top of page
Linijski park zona 4

location: Dunavska ulica, Belgrade

design team: Milan Katić, Marko Korošec, Dušica Totić, Ivana Tijanić, Miloš Milićević, Hristina Tošić, Ana Brkić, Jelena Jovović, Jelena Rakonjac, Nemanja Halilović, Sonja Trajković

project year: 2020.

Lokacija zone 4 Linijskog parka u Beogradu  graniči se Dunavskom ulicom sa južne strane, ulicom Tadeuša Košćuškog sa zapadne strane, Dubrovačkom ulicom sa istočne strane, dok je severna granica naselje 25.maj. Na lokaciji se nalazi pešačka pasarela poznata svim Beograđanima.

Idejnim projektom predložili smo park u kome gradska infrastruktura, prirodni resursi obnovljive energije i eko sistem funkcionišu kohezivno u nameri povećanja komfora, funkcionalnosti i zaštiti od štetnih uticaja u gradskom tkivu. Koriščenjem prirodnih resursa povećan je komfor i održivost parka i omogućeno da se koristi I živi sva četiri godišnja doba. Želeli smo da se korisnici parka informišu o mogućnostima koje ovakvi sistemi pružaju (generisanje električne solarne energije, kontrola vlage, vetra i osunčanja, čuvanje i filtriranje kišnice).

Sama topografija terena novog parka je dinamična i brdovita, sa ciljem zaštite od buke, stvaranja ambijentalnih celina I prostornih aktivnosti.  Za zaštitu od udara vetra koristi se sistem zemljanih nasipa i zimzelenog drveća kod dominantnih vetrova (Gronjak, Košava) koji su prisutni u periodu jesen-proleće. Zvučno zagađenje se rešava različitim biljnim kulturama i zemljanim nasipima uz Dunavsku ulicu.

Projektom su predviđene različite biljne kulture, u cilju simuliranja prirodnog ambijenta.

Od sadržaja na lokaciji su predviđena dva paviljona na ulazima u park sa prostorim za edukaciju i kulturu, dva igralista za decu, amfiteatar, otvoreni prostori za piknik, proširenja pešačkih staza sa prostorom za odmor, prostor za rekreaciju na otvorenom, biciklističke I trim staze i parking za bicikle.

U izradi projekta je učestvovalo 11 članova tima Remorker Architects. Pored arhitekata u projektu su   učestvovali i sadarnici iz drugih struka, iz oblasti pejzažne arhitekture, održivih sistema, građevinskih tehnologija i drugih.

bottom of page